Pulling 2012 del 1

Skulle Du mot Din vilja vara med på någon bild så mailar Du till Tvängstorp
så tar vi bort bilden direkt.

Stort tack till alla underbara vänner som hjälper till
och gör detta med Pulling på Tvängstorp möjligt.

Stefan P och Bengt H


Inför årets tävlingar har det arbetats
mycket med banan och främst säkerheten

Lite kommunaltjänsla

Arrangörerna: Bengt "Tvängstorp" Håkansson
och Stefan Pettersson

Invägning

Micke Rosenqvist på dagen 50 år
Hurra och grattis till en av
hemsidans fotografer.

Tävlingarna är slut och en stilla sittning känns skönt