Entreprenad

Bandgrävare,  Lastmaskiner

 

Lastmaskiner för allehanda uppdrag. Vi har en stor tillgång till olika kopplingsbara tillbehör för våra maskiner.

Bandgrävare för uppdrag

 

Anders Becker kör sin D4

Dräneringsdammar vid Nyvång

En hel del massor som flyttades

Tur med vädret är en underdrift, arbetet snart klart

Bengt kör ett lass 300 rör

Bygger vägar i Varalöv